Saffet Çalışkan


YURTDIŞI BORÇLANMASI DETAYLARI VE BU YIL Kİ BORÇLANMA TUTARLARI

Aksaray haberleri, Salihler şehri gazetesi, Aksaray haber


Sevgili okuyucularımız  bilindiği gibi her sene başında birçok borçlanmalar gibi yurtdışı borçlanmalarda belirlenecek yeni tutarlar üzerinden yapılabilecektir.
Bu nedenle sizlerle bu hafta sene sonuna yaklaşmakta olduğumuz bu dönemde isterseniz 2021 yılı asgari ücret tutarına paralel olarak belirlenmiş bulunan yurt dışında çalışılan veya hanımların resmi ikametleriyle sınırlı ev hanımlığı sürelerini borçlanmalarında  azami ve asgari tutarlarını  ve yurtdışı borçlanmasına dair bilgilerini ve SGK Yurtdışı Prim Borçlanması Ne Kadar Nasıl Yapılır? Bunları paylaşalım.
   Bilindiği üzere 01.08.2019 tarihinde yürürlüğe giren Torba Kanunu ile birlikte 3201 sayılı yurtdışı borçlanma kanununda yapılan değişiklikler ile yurtdışı borçlanmasında esas alınacak günlük borçlanma miktarı bundan sonra günlük asgari brüt ücretin yüzde 45 oranında hesaplanmaktadır.
    Buna göre, yurtdışı prim borçlanması 44,14 TL den, 2021 yılsonunda kadar günlük 53,66 TL olarak belirlenmiştir. Örneğin 5000 gün üzerinden borçlanma talebinde bulunan bir kişinin emekli olabilmek için ödemesi gereken tutar 268.300 TL’dir. Yurtdışı borçlanması yapılabilmesi için aranan ilk ve en önemli şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Yurtdışında yaşamayı ve çalışmayı seçen vatandaşların Türkiye’ye döndükten sonra emekli olabilmeleri için yurtdışı borçlanması ile eksik kalan prim gün sayılarını SGK’nın sağladığı şartlar altında ödemeleri gerekmektedir. Bu borçların ödenmesi ile kişiler erken emekli olabilir. Yurtdışı borçlanması için başvuru Sosyal Güvenlik Kurumu’na bizzat yapılmalıdır. Başvuru sonucu 3 ay içerisinde sonuçlanır ve eksik prim gün sayısı üzerinden hesaplamalar yapılarak ödemelere başlanır.
Yurtdışı hizmetlerini/sürelerini Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanmak isteyenlerden;
Türkiye’de çalışması bulunmayanlar ile son defa işçi (SSK) veya kendi nam ve hesabına bağımsız statüde geçen çalışmaları bulunanlar (BAĞKUR) ve ev kadınlığında geçen süreleri borçlanmak isteyenler, Türkiye’deki ikametlerine en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü veya merkez müdürlüklerine, Türkiye’de son defa devlet memuru statüsünde çalışması bulunanlar ile sosyal güvenlik sözleşmelerine göre devlet memuru statüsü ile aylık alanlar ile aylık talebinde bulunmuş olanlar, “SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü-Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı– Bakanlıklar/ANKARA” adresine, başvuruda bulunmalıdır.
      Yurtdışı Emeklilik Borçlanması Nedir?
Yurtdışı emeklilik borçlanmasının tanımına göre ikili veya çok taraflı Sosyal Güvenlik anlaşması bulunan ya da bulunmayan fark etmeksizin pek çok ülkede, Türk vatandaşları yurtdışında geçen hizmetleri ile beraber sosyal güvenlik kanuna göre borçlanabilmektedir. Bu borç üzerinden gerçekleştirilen prim ödemesi ile beraber kişi Türkiye’de emekli olma hakkını elde etmektedir. Buna da yurtdışı borçlanması denmektedir. Bu durum aynı zamanda malulen, yaşlılık ya da ölüm halleri gibi durumları da kapsamaktadır. Yurtdışı hizmet borçlanmasından faydalanmak ve bu bağlamda vatandaşı olabilmek için bilgi bazı şartları tamamlamak gerekmektedir.
    Yurtdışı Borçlanması Hesaplaması Nasıl Yapılır?
Yurtdışı prim borçlanmasının hesaplaması, başvuru yapan kişinin Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesinde borçlanmak istenilen süre belirtilmişse belirtilen süre, belirtilmemiş ise yurtdışında geçirilen süreleri ispatlayıcı belgelerde kayıtlı bulunan tarihler arasındaki son tarihten geriye doğru olmak üzere borçlanmak istenilen gün sayısı esas alınacak olup, bu tespit ile 1 yıl 360 gün, 1 ay 30 gün üzerinden hesaplanır.Sigorta başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülür.
Aynı şekilde Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşlarına herhangi bir hizmeti bulunmayan başvuru sahibi sigortalıların başlangıç tarihi de borçlarını tamamen ödedikleri tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülerek belirlenir. Eğer birden fazla yurtdışı hizmet borçlanması yapıldıysa sigortalılık süresi başlangıcı borcun en son ödendiği tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülerek belirlenir.
Yurtdışı Emeklilik Borçlanması Günlük Ne Kadar?
Yurtdışı emeklilik borçlanmasının günlük hesabı brüt asgari ücrete göre yapılmaktadır. 2021 yılı için geçerli olacak 3577,50 TL tutarındaki asgari brüt ücret 30’a bölündüğünde 119,25 TL tutarında günlük asgari gelir belirlenir. Günlük asgari gelirin yüzde 45’i, yani 53,66 TL’si günlük borçlanma miktarı olarak ortaya çıkar. 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olan 44,14 TL tutarındaki borçlanma miktarıyla kıyaslandığında yeni yıl için belirlenen borçlanma miktarı gün başına 9,52 TL artmıştır. Borçlanma talebinde bulunan kişiler asgari ve azami kazanç miktarları arasında bir rakam seçip, yurtdışı prim borçlarını buna göre belirleyebilir. Azami günlük miktar için asgari günlük miktarın 7,5 katı üzerinden ödeme yapılmaktadır. Buna göre borçlanma talebinde bulunacaklar kişiler yurtdışında yaşadıkları yıllar için 53,66 TL ile 402,45 TL arasında bir miktar seçerek SGK’ya borçlanabilmektedir.
Yurt dışı borçlanmaları asgari ücret ve bunun üst sınırına kadar borçlanma talebinde bulunulabilecektir.
Asgari borçlanma tutarı.
01/07/2017 tarihinde yurtdışında geçen 20 yıllık sigortalılık süresini günlük prime esas asgari kazanç üzerinden borçlanma talebinde bulunulduğunu varsayılırsa bu durumda 12/01/2021 tarihi itibari ile prime esas asgari günlük kazanç 119,25 TL’ nin %45’i esas alınarak 7200 gün karşılığı tutar 119,25 TL x %45×7200= 386.370 TL olarak hesaplanmaktadır.
Azami borçlanma tutarı.
01/10/2021 tarihinde yurtdışında geçen 20 yıllık sigortalılık süresini günlük prime esas kazancın üst sınırı üzerinden borçlanma talebinde bulunulduğunu varsayılırsa borçlanma talebinde bulunulan tarih itibari ile geçerli olan günlük prime esas kazancın üst sınırı (azami) 894,37 TL’dir. Borcun tespitinde öncelikle yüzde 45 oranı uygulanmak sureti ile bir günlük borç miktarı, daha sonra bu miktar 7200 ile çarpılarak 20 yıllık borç miktarı hesaplanacaktır. Buna göre, bir günlük
borçlanma miktarı 894,37 TL x %45 = 402,46 TL, 20 yıllık borçlanma karşılığı ödenecek miktar ise 402,46 x 7200 = 2.897.712 TL’dir.

Yurtdışı Borçlanması Şartları Nelerdir?
Yurtdışı borçlanması için gerekli koşullar şöyle sıralanmaktadır:
Yurtdışı borçlanması için; borçlanma anında Türk vatandaşı olmak ya da doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmiş olmak, borçlanma kapsamındaki yurtdışı sürelerini belgelendirmek ve yazılı istekte bulunmak şarttır. Ölen sigortalının hak sahipleri tarafından yapılan borçlanma başvurularında hak sahibinin borçlanma talep tarihinde Türk vatandaşı olması yeterli olup, ayrıca borçlanılmak istenilen sigortalıya ait yurtdışı sürelerinde Türk vatandaşı olma şartı aranmaz. Türk vatandaşlığı ile birlikte yabancı ülke vatandaşlığı devam edenlerde, söz konusu yasa ile getirilen düzenlemeden yararlanabilmektedirler.
    Aksaray da bulunan SGK ofisimizde yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın borçlanma işlemleri de yaşları  emeklilik için en uygun ne kadar süre borçlanmaları da değerlendirilmek suretiyle gerçekleştirilmektedir. İrtibat telf.0 532 541 02 70
  Gelecek hafta  yeni bir konu ve geneli ilgilendiren sorularla birlikte olacağız inşallah. Hoşça kalın, sizlere bu yazılarımızı gönderdiğimiz Ayvalık yakınlarındaki Reyhan bağımızdan sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum efendim.YAZARLAR