Konuk YAZAR 2


Ramazanla İlgili Hadisler !

Aksaray salihler şehri Haberleri / Aksaray salihler şehri gazetesi


Ramazan´ın son on günü Peygamberimiz
Ebû Hüreyre´den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu:

?Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır.? (Buhârî, Savm 5)

Ayşe (r.a.) şöyle dedi:

?Ramazan ayının son on günü gelince, Resûlullah geceleri ibadetle ihyâ eder, ailesini uyandırır, kulluğa soyunup paçaları sıvardı.? (Buhârî, Leyletü´l-kadr 5)

Ramazan ayında Peygamberimizin cömertliği
İbni Abbâs (r.a.) şöyle dedi:

Resûllullah insanların en cömerdi idi. Onun en cömert olduğu anlar da Ramazan´da Cebrâil´in (a.s.), kendisi ile buluştuğu zamanlardı. Cebrâil (a.s.), Ramazan´ın her gecesinde Hz. Peygamber ile buluşur, (karşılıklı) Kur´an okurlardı. Bundan dolayı Resûlullah Cebrâil (a.s.) ile buluştuğunda, esmek için engel tanımayan bereketli rüzgârdan daha cömert davranırdı.? (Buhârî, Bedü´l-vahy 5, 6, Savm 7, Menâkıb 23, Bed´ul-halk 6, Fezâilü´l-Kur´ân 7, Edeb 39)

Ramazan ayında Peygamberimizin ibadetleri
Ayşe (a.s.) şöyle dedi:

Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ibadete soyunarak eşleriyle ilişkiyi keserdi. (Buhârî, Leyletül-kadr 5)

İki Ramazan arası günahlar
Ebû Hüreyre´den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu:

?Büyük günahlardan kaçınılması halinde, beş vakit namaz, iki cuma ve iki Ramazan, aralarında (işlenecek küçük) günahlara kefârettir.? (Müslim, Tahâret 16)

Ramazan´da yapılan umrenin ecri
Abdullah İbni Abbâs´dan (r.a.) rivayet edildiğine göre Nebî şöyle buyurdu:

?Ramazan ayında yapılan umre, tam bir hac sayılır, yahut da benimle birlikte yapılmış bir haccın yerini tutar.? (Buhârî, Umre 4)YAZARLAR