Yusuf.E.KOÇ


Peter Etkisi Ve Nepotizm

Aksaray salihler şehri Haberleri / Aksaray salihler şehri gazetesi


                                 

Hiyerarşi; üyelerinin rütbe, kademe veya sınıflarına göre tertip olunduğu herhangi bir teşkilatı ihtiva eder.  

 Ehliyetsizlik; hiyerarşi üyesinin görevlerini yapmak için gereken bilgi ve tecrübeye haiz olmaması ve mesleki sorumluluklarından habersiz olmasıdır. Bazı kişiler hiyerarşiden kaçınmayı deneseler de  iş hayatında, sanayide, sendikacılıkta, siyasette, devlet hizmetinde, silahlı kuvvetlerde, eğitimde vs. herkes hiyerarşi ile yakından ilgilidir.  

İstisnalar dışında insanların işlerini beceriksizce yaptıklarını ve çoğu yerde ehliyetsizliğin hâkim olduğu Maalesef bir gerçektir. Çoğu yerde oluşan ehliyetsizliğin etkileri ve sonuçları herkesçe hissedilmektedir. Fakat ehliyetsizliğin teşhisi, sebepleri ve tedavisinin ne olduğu hakkında maalesef pek araştırma yapılmamaktadır.

Ülkemiz bu etkiyi Çok uzun  yıllar hissetmiştir. Amerika ve İngiltere nin orta halli ülkelere ve gelişmemiş ülkelere uygulattığı bu ilkeye göre Bir siyasi vasıtasıyla göreve getirilen Valiler, kaymakamlar, Emniyet müdürleri, Rektörler, okul müdürleri, müdür yardımcıları veya herhangi bir kurumun memurlarının pozisyonlarını bilenler de içsel dünyalarında yükselmek istemektedirler.

İşlerini hakkıyla yapan bir sürü insanımızda var. Onları tenzih ediyorum.

Yükselmek isteyen bu kişilerin çoğunluğunun ehliyeti yoktur. Ancak bu durumu gördüklerinden işlerinde bir soğumayla karşı karşıyadırlar.

Ancak buna aracı olan siyasilerin görevleri  bitmişse, yani siyaset değişince maalesef merkeze alınan  valilerimiz, Emniyet müdürlerimiz, kaymakamlarımızla Ankara dolar, taşar. Görevden alınan okul müdürlerimiz, ortadan kaybolan Rektörlerimizle sözde yeni bir başlangıç yapılır.

Örnek olarak; birey  Özel üniversitelerin birisinden doğru dürüst devam etmeden aldığı bir Tezsiz Y. Lisans diplomasıyla üniversiteye sekreter olarak geçiyor. Aynı kişi ehliyetsiz olmasına rağmen 3-4 er ay arayla En sonunda daire başkanlığına kadar yükseltiliyor. Bunu bilen insanlarda içsel dünyasında belki de onun bir alt kademesine yükselmek istiyor. Bu durumda çalışmada problemler oluşuyor.

İstanbul üniversitesi Kütüphanecilik mezunu birisi dururken, Lise mezunu birisinin kütüphane müdürlüğüne atanması gibi sayılamayacak örnekler mevcuttur.

Maalesef uzun yıllardır Ülkemizde çoğu kurumda bu işlemler devam ediyor.

Ülkemizi saran bu etkileri azaltmadığımız takdirde hiçbir zaman İngiltere ve Almanya seviyesine gelemeyebiliriz. Devlet büyüklerimizin bu konularda hassas davranmalarının önemi büyüktür. Yeniden bir şahlanış ve diriliş gösterilmeli, bu filmlerde ve lafta kalmamalıdır.

VE MAALESEF NEPOTİZM

Amerika nın,  İngiltere nin, Almanya nın, kanada nın, Avustralya nın diğer ülkelere fark attığı açıkça ortada iken bizde uzun yıllardır devam eden birde Nepotizm vakası var. Nepotizme ?Kayırmacılık? denebilir, öncelikle bir yakınını bir nemadan yararlandırmak anlamına gelir, ama aslında bir karşılık beklentisi de içerir.

Adam kayırma, akrabalık ilişkilerinin en çok yaşandığı yer olan üniversitelerin bunu devam ettirdiği müddetçe ülkemize katma değerleri az olacaktır.

Nepotizm aynı zamanda, bir toplumsal gelişmişlik evresine işaret eder. ?Modern? dediğimiz toplumlarda insanlar arasında ?anonim? diyebileceğimiz ilişkiler yaygınlaşır. Akrabalık, belirleyici bir ilişki olmaktan çıkar. Toplum karmaşıklaşmıştır, bu eski, geleneksel ilişkilerin yerine yenileri gelmiştir

  Dolayısıyla, bir ülkede, bir toplumda ?nepotistik? denecek ilişkiler hâlâ yaygınsa,bu toplumun modernleşme yolunda fazla bir mesafe almadığını söyleyebiliriz.Ehliyetli, gayretli, çalışkan, vatansever, milletini seven, bu ülkenin ilerlemesini isteyen siyasi görüşü ne olursa olsun yetenekli insanları  önemli kurumlarda görevlendirildiği pozisyonlara gelindiği takdirde çok modernist, herkesin örnek alacağı ülke olacağız inşallah.

 

 

 


YAZARLAR