Konuk YAZAR 2


Oruçla İlgili Hadisler !

Aksaray salihler şehri Haberleri / Aksaray salihler şehri gazetesi


İslamın Beş Şartından Biri Oruçtur

İbni Ömer´den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resûlullah şöyle buyurdu:

?İslâm beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah´tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed´in Allah´ın Resulü olduğuna şahitlik etmek. Namazı dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah´ın evi Kâbe´yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.? (Buhârî, Îmân 1, 2, Tefsîru sûre(2) 30; Müslim, Îmân 19-22)

Allah´tan korkunuz

Ebû Ümâme Sudayy İbni Aclân el-Bâhilî´den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resûlullah´ı Vedâ hutbesi´nde şöyle buyururken dinledim demiştir:

?Allah´tan korkunuz. Beş vakit namazınızı kılınız. Ramazan orucunuzu tutunuz. Mallarınızın zekâtını veriniz. Yöneticilerinize itaat ediniz! (Bu takdirde doğruca) Rabbinizin cennetine girersiniz.? (Tirmizî, Cum´a 80)

İnsanın oruç dışında her ameli kendisi içindir

Ebû Hüreyre´den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu:

Aziz ve celîl olan Allah ?İnsanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir, mükâfatını da ben vereceğim? buyurmuştur.

Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa: ?Ben oruçluyum´ desin.

Muhammed´in canı kudret elinde olan Allah´´a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.

Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır: Birisi, iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır.? (Buhârî, Savm 9; Müslim, Sıyâm 163)

Oruçlular cennete reyyân denilen bir kapıdan girecektir

Sehl İbni Sa´d´dan (r.a.) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

?Cennette reyyân denilen bir kapı vardır ki, kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek, onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede? diye çağrılır. Onlar da kalkıp girerler ve o kapıdan onlardan başkası asla giremez. Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha oradan kimse girmez.? (Buhârî, Savm 4; Müslim, Sıyâm 166.)

Bir gün oruç tutmanın ecri

Ebû Saîd el-Hudrî´den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu:

?Allah rızâsı için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teâlâ, bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar.? (Buhârî, Cihâd 36; Müslim, Sıyâm 167-168.)

Ramazan orucunun sevabı

Ebû Hüreyre´den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu:

?Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah´tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.? (Buhârî, Îmân 28, Savm 6)

Oruçlu kimse ile çekişmesin

Ebû Hüreyre´den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu:

?Hiçbiriniz, oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimse ile çekişmesin. Eğer biri kendisine söver veya çatarsa, ?ben oruçluyum desin´? (Buhârî, Savm 9)

Yalan söyleyenin orucu

Ebû Hüreyre´den (r.a.) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

?Kim yalan konuşmayı ve yalan-dolanla iş yapmayı terketmezse, Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez.? (Buhârî, Savm 8, Edeb 51)

Ramazan´dan bir iki gün önce oruç tutmayın

Ebû Hüreyre´den (r.a.) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

?Sizden biriniz bir-iki gün öncesinden oruç tutarak Ramazan´ı karşılamaya kalkmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı âdet edinmiş olan kimse, o gün orucunu tutsun.? (Buhârî, Savm 5, 14; Müslim, Sıyâm 21)

Nice oruç tutanlar vardır ki?

Hz. Peygamber şöyle buyurmuşlardır:

?Nice oruç tutanlar vardır ki, orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz! Geceleri nice namaz (terâvih ve teheccüd) kılanlar vardır ki, namazlarından kendilerine kalan yalnız uykusuzluktur.? (İbn-i Mâce, Sıyâm, 21)

Ramazan hilali

Ebû Hüreyre´den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu:

?Ramazan hilâlini görünce oruç tutunuz. Şevval hilâlini görünce de oruca son veriniz. Ramazan´ın başlangıcı bulutlu bir güne rastlarsa, Şâban´ı otuza tamamlayınız.? (Buhârî, Savm 11)

Oruç tut sıhhat bul

Resûlullah Efendimiz buyurmuşlardır:

?Oruç tutunuz ki, (madden ve mânen) sıhhat bulasınız!? (Heysemî, 203 III, 179)

Müslüman ölünce orucu solundadır

Peygamber Efendimiz buyurmuşlardır:

?Mü´min öldüğü zaman, namazı baş ucunda, zekâtı sağında, orucu solunda bulur.? (Bkz. Heysemî, III, 51)

Oruç kalkandır

Allâh Resûlü bir gün:

?Oruç, oruçluya yakışmayan şeylerle zedelenmedikçe (tutan için) bir kalkandır.? buyurdu.

Ashâb-ı Kirâm: ?(Oruçlu) onu ne ile zedeler?? diye sorunca Resûl-i Ekrem: ?Yalan ve gıybetle?? cevâbını verdiler. (Nesâî; Sıyâm, 43)

Oruçlu bilmeyerek yer içerse

Ebû Hüreyre´den (r.a.) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

?Sizden biriniz unutarak bir şey yer veya içerse, orucunu tamamlasın. Çünkü onu Allah yedirmiş ve içirmiştir.? (Buhârî, Savm 26, Eymân 15)

Lakît İbni Sabire (r.a.) şöyle dedi: Ben:

? Ey Allah´ın Resûlü! Bana abdest almayı anlat! dedim. O da:

? ?Güzelce abdest al, parmak aralarına suyu ulaştır. Oruçlu olmadığın zaman suyu burnuna iyice çek!? buyurdu. (Ebû Dâvûd, Tahâret 56, Savm 27)YAZARLAR