Konuk YAZAR 2


Ortadoğunun Önemi!

Aksaray salihler şehri Haberleri / Aksaray salihler şehri gazetesi


 

      Kültürlerine, örf, adet ve en önemlisi dinlerine son derece bağlı olan bu etnik grup Müslüman bir coğrafyada kendi kimliklerini nesillerdir muhafaza edebilmiş ve bununla birlikte, Müslüman Araplarla beraber paylaştıkları Mısırlı üst kimliğine entegre olmuş, kökleri yaşadıkları toprakların atalarına dayanan ve bununla birlikte Hıristiyanlığı da kültürleriyle özdeşleştirmiş bir topluluktur. 

      Ortadoğu Bölgesinin özelliklerine baktığımızda insanlığın tarihteki tecrübesinde, medeniyetlerin ortaya çıkışında en büyük katkıyı sağlayan üç semavi dinin doğup dünyaya yayıldığı bir bölge olarak sivrilmiş olduğu görülür. Tarihin her döneminde medeniyetlerin beşiği olan Ortadoğu, diğer bölgelerdeki medeniyetlerin dünyanın başka yerlerine yayılmasında bir tür kavşak ve intikal noktası olarak karşımıza çıkar. Doğu ile Batının buluştuğu bu kavşak noktası inançların, kültürlerin ve medeniyetlerin birbiriyle kavuştuğu ve aktarıldığı bir bölgedir1

      Bugüne kadar Ortadoğu coğrafyası; ?dini ve etnik çeşitlilik, zengin petrol rezervleri, sınırlı su kaynakları, kontrolsüz silahlanma, ekonomik sorunlar, olgunlaşmamış politik kültür ve otoriter liderler gibi bölgeye has pek çok özellikten ve sorunlardan dolayı önemlidir.

      Toplumla ilgili her problem sosyolojinin konusu olmasına rağmen özellikle bölgenin çok milletli, çok dinli ve çok kültürlü yapısından doğan etnik çeşitlilik ve bu çeşitliliğin beraberinde getirdiği çok kimlikli toplum yapıları ve sorunları sosyolojik açıdan bizi ilgilendiren problemler olarak karşımıza çıkmıştır. ?Etnik gruplar çoğunluk, azınlık, egemen veya boyun eğen konumda olabilirler, üyelikleri bölgesel devletlerin sınırlarını aşabilir. Bazıları bölgelerinin kadim sakinleri, bazıları da oraya yakın zamanda göçmüş halklar olabilir. Birçok etnik grup tek parça (monolitik) değildir. Kendi içlerinde bölünmüşlerdir. Bu bölümlerin her biri kendi etnik özelliğini taşıyabilir. Düşman komşulardan veya devletlerden gelen dış baskıyla pekişen halk olma veya ortak kaderi paylaşma duygusu onları bir araya getirebilir.?

      Dünyanın her bölgesinde farklı etnik kimliklerin varoluşundan doğan sorunların Ortadoğu coğrafyası söz konusu olduğunda her zaman araştırılması ve belki tekrar tekrar tanımlanması gerekmektedir.YAZARLAR