Saffet Çalışkan


ON YILLIK SİGORTALILIK SÜRESİ İLE KADIN VE ERKEKLERDE EMEKLİ OLABİLME ŞARTLARI

Aksaray haberleri, Salihler şehri gazetesi, Aksaray haber


Sevgili okuyucularımız, geçen hafta da hatırlattığımız gibi: SGK prim borçlarının yapılandırılmasında geçen ay sonu itibariyle sona eren başvuru tarihi 30 Eylül tarihine kadar  Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile uzatılmış bulunmaktadır.

O nedenle henüz Bağ-Kur prim borcu olupta yapılandırmaya başvurmamış olanlar ile SGK ya  her türlü borcu bulunan işverenlerimizin  bu  imkanı değerlendirmelerinde fayda vardır.  Bu hatırlatmadan sonra,  hafta sizlerle çok sorulan ve geneli ilgilendiren bir konuyu ele alacağız.

3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?

3600 günden emekli olmak için yerine getirilmesi gereken bazı koşullar vardır. Bu koşullardan ilki sigorta başlangıç tarihidir. Sigorta başlangıç tarihi emekli olacak kişinin alacağı maaş tutarını etkilemektedir. Ayrıca kadın ve erkek sigortalı çalışanlarda emeklilik şartları ve süreleri farklılık göstermektedir. Genel hatları ile 3600 günden emekli olma hakkına sahip olmak için yerine getirilmesi gereken şartlardan bazıları şöyle sıralanmaktadır:

SSK (4A), BAĞ-KUR (4B), Emekli Sandığı (4C) ve diğer sigortalar kapsamında olan kadın ve erkeklerin yaş haddinden emekli olabilmeleri için sigorta başlangıç tarihinin 08.09.1999 tarihinden ve öncesinde olması gerekir. Bu tarihten öncekiler için en az 15 yıllık sigorta süreleri tamamlamaları ve 3600 prim gününü doldurmuş olmaları şartı aranır.

Sigorta giriş tarihin yanı sıra 15 yıllık sigorta süresinin ve 3600 prim günün 31.12.2011 tarihinden önce doldurma şartı emeklilik yaşının belirlenmesinde etkilidir. Kişinin sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra ise 3600 günden emekli olmaları mümkün değildir. Yaş haddinden emekli olabilmeleri için; 08.09.1999 tarihinden sonra işe girenlerin 4500, 01.05.2008 tarihinden sonra işe girenlerin ise 5400 prim gününü doldurmaları gerekir.

Kadınlarda 3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?

Kadın çalışanların 3600 günden emekli olma koşulları, 15 yıl sigorta süresi ve 3600 prim gününün ödemesinin tamamlanması sonucunda emekli olabilmektedir. Eğer sigorta başlangıç tarihi 1999 senesi sonrası ise yaş şartına uyulması gerekmektedir.Bu yaş şartları şöyle sıralanmaktadır:

05.2002- 23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 yaşında

05.2005- 23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 yaşında

05.2008- 23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında

05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

Erkeklerde 3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?

Erkek çalışanlarda 3600 günden emekli olma koşulları, 15 yıl sigorta süresi ve 3600 prim gününün ödemesinin tamamlanması sonucunda emekli olabilmektedir. Eğer sigorta başlangıç tarihi 1999 senesi sonrası ise yaş şartına uyulması gerekmektedir.Bu yaş şartları şöyle sıralanmaktadır:

05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında dolduranlar 56 yaşında

05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında dolduranlar 57 yaşında

05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında dolduranlar 58 yaşında

05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında dolduranlar 59 yaşında

05.2014 tarihinden sonra dolduranlar 60 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

Erkeklerde Bağ-Kur 3600 Günden Emekli Olma Şartları Nelerdir?

Erkek çalışanların Bağ-Kur’dan 3600 gün ile emekli olma koşulları 1 Ekim 2008 tarihinde yapılan Sosyal Güvenlik Reformu’yla düzenlenen sigorta tiplerinden BAĞ-KUR, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun çatısı altında 4B isimle yerini almıştır. 4B sigortalı dahilinde kendi işini yöneten işletme sahipleri, serbest meslek çalışanları, tacirler, ziraat işiyle uğraşan çiftçiler, kamu ya da özel bir kuruma bağlı olmadan çalışanlar yer almaktadır.Kısmi emeklilik olarak adlandırılan bu uygulamada 3600 prim günü dolduran vatandaşların BAĞ-KUR’dan emekli olabilmesi için; en az 15 yıllık sigorta süresini tamamlamaları ve yaş kriterlerinin uygunluk göstermesi şartı mevcuttur.

Erkeklerde 3600 günden 4B emeklilik yaş şartları şöyle sıralanmaktadır:

05.2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında emeklilik yaşı 56,

05.2005 ile 23.05.2008 tarihleri arasında emeklilik yaşı 57,

05.2008 ile 23.05.2011 tarihleri arasında emeklilik yaşı 58,

05.2011 ile 23.05.2014 tarihleri arasında emeklilik yaşı 59,

05.2014 tarihinden sonra emeklilik yaşı 60 olarak belirlenmiştir.

Kadınlarda 3600 Günden Bağ-Kur’dan Emeklilik Şartları Nelerdir?

Kadın sigortalılarda 3600 günden emeklilik koşullarında ise yaş şartlarında değişiklik yapılmıştır. Buna göre kadın BAĞ-KUR sigorta kolunda yer alanların emeklilik yaşları şöyle sıralanmaktadır:

2002-23.05.2005 tarihleri arasında emeklilik yaşı 52,

2005-23.05.2008 tarihleri arasında emeklilik yaşı 54,

2008-23.05.2011 tarihleri arasında emeklilik yaşı 56,

2011 tarihinden sonra 58 yaşında emekli olabilirler.

2021 Yılında 3600 Gün Üzerinden Emekli Olma Şartları Nelerdir?

2021 yılında 3600 günden emekli olma koşulu yapılan düzenlemelere göre şöyledir:

4A’lı çalışanların 1999 yılı öncesi sigorta girişi başlatılmış olmasıdır.1999 yılı ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişleri başlatılmış ve prim ödemelerinin tamamlanmış olması gereklidir. 2008 tarihi sonrası için gerekli koşulları sağlayan kişiler için prim günlerinin doldurulması gerekmektedir. 3600 gün ile ayrıca yaş şartı da sağlanmak zorundadır.

3600 Günden Emekli Olanların Kıdem Tazminatı Şartları Nelerdir?

3600 günden emekli olanların kıdem tazminatı almasının koşulu kişinin 15 yıl sigorta süresini 3600 gün prim ödeme şartını tamamlaması ve ilk işe giriş tarihinin 08.09.1999 tarihi ve öncesine ait olması gerekmektedir.

Kıdem tazminatının alınabilmesi için kişinin işten ayrılma dilekçesinde işten ayrılma nedeninin yaş dışında diğer emeklilik şartlarını yerine getirmiş olduğunu ve emekli olmak için yaşı bekleyeceğine dair açık bir ifade kullanması zorunludur. Çünkü kişinin işten çıkarılması bu maddeye bakılarak işleme konulur. Kıdem tazminatına hak kazanan çalışanın bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’nde alacağı “kıdem tazminatı almaya hak kazanmıştır” ibareli yazıyı işverene ibraz etmesi gerekir. 3600 günden emekli olanların mevcut şartlar altında ihbar tazminatı talep etmeleri söz konusu değildir.

Biz  bu günden itibaren yazılarımızı Dikili deki Reyhan Bağımızdan göndermekteyiz , ancak Aksaray daki  Emeklilik ofisimiz hafta içi açık olup sizlerin soru ve konu ile ilgili sorunlarınıza cevap verilmektedir.

irtibat tlf 0 532 541 02 70..Gelecek hafta görüşmek üzere kalın sağlıcakla efendim.YAZARLAR