Mustafa AVCI


Öğretmenim

Aksaray salihler şehri Haberleri / Aksaray salihler şehri gazetesi


En büyük milli hazinelerimizden, hatta en önemli varlığımız Öğretmenlerimizdir.

Konum itibarıyla bu kutsal Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutluyor, hayırlı nesiller yetiştirmelerini temenni ediyorum.

Göz bebeğimiz olan yavrularımızın eğitiminde ve hayata atılmasında Öğretmenlerimizin değerini ve önemini hiçbir şekilde anlatmayla yazmayla bitiremeyiz.

Gelecek dünyamızı ve inancımızı şekillendirecek yavrularımızı emanet ettiğimiz bu Öğretmenlerimiz, geleceğimizi emanet edeceğimiz, temiz toplumları oluşturacak yavrularımızı hayata hazırlayan kişilerin adıdır.

ÖĞRETMENİM

Toplum olarak, millet olarak yavrularımızın ve nesillerimizin geleceği için peygamber mesleği olan Öğretmenlerimizden şunları istiyoruz.

Gerçeğin ışığı olan ilimle, faziletin temeli sayılan edep ve terbiye ile donatılmış bir gençliğe sahip olan milletler, yarınlarına ümitle bakabilirler.

Aksi takdirde, gelecek meçhullerle, ümitsizliklerle dolu olacaktır

ÖĞRETMENİM.

O halde, sahip olduğumuz bu bitmez tükenmez hazinenin istidatlarını ve kabiliyetlerini en güzel şekilde değerlendirerek onları aydınlık yarınlara hazırlayalım.

Ruhen ve bedenen sağlıklı olmalarını temin edelim. Gençler, gerçek ilim, sanat, din ve ahlak kültüründen mahrum bırakıldığı takdirde maddi sahada cinsel içgüdülerin, manevi sahada da inanç buhranlarının çözülmeyen düğümleri arasına sıkışır, bunun neticesi olarak da, öğrenme, inanma, sevme temayülleri bazen sukut-u hayal, bazen ihanet, bazen ruh kompleksleri ve aklın bile kabul etmediği şekillere bürünür gider.

Saadet ve mutluluk kelimesini aslî anlamından çok farklı yönlerde mayalanmaya başlarlar.

Mesela; Para, Şöhret, Mevki ve Şehveti hudutsuz bir ihtiras içinde mesut ve mutlu olmanın tek şartı zannederler.

Bu ruhî kargaşa içinde de Allah muhafaza, din, milliyet, iman ve ahlak aleyhtarı telkinleri, manası derinlemesine anlatılmayan kavramları, siyasi sloganları ölçüp tartmadan kabul etmeye, kamplara bölünmeye ve bazen da karşı karşıya gelmeye başlarlar.

Toplumda önemli bir yeri olan ve Peygamber lisanı ile övülen gençlerimizin maddi ve manevi yönlerini ihmal etmeden eğitelim, iyi bir insan ve iyi bir Müslüman olmalarına çalışalım. Onların dinine ve mukaddesatına bağlı, vatanını ve milletini seven ve bu uğurda fedakârlıktan kaçınmayan, sağlam inançlı, temiz karakterli olarak yetişmelerine dikkat edelim

ÖĞRETMENİM.YAZARLAR