Rasim GÜL


HER HİZMETE KOŞAN VALİ HAMZA AYDOĞDU’YA, HALKIN DESTEĞİ TAM

Aksaray haberleri, Salihler şehri gazetesi, Aksaray haber


Başta Vali Bey, olmak üzere Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Doğan Ceylan, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ve Borsa Başkanı Hamit Özkök’ün samimiyetine ve Aksaray sevdasına kesinlikle inanıyoruz. Bu üçlüye, Süt Birliği başkanı Esat Zengin’i, Koyun keçi birliği başkanı Mahmut Aktürk’ü, Borsa Meclis başkanı Nurettin Yapılcan’ı da ilave edebiliriz.

 Belediye başkanı Dr. Evren Dinçer’in, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Tüzün’ün, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş’ın, Esnaf ve Kefalet Kredi kooperatifleri Bşk. Yaşar Altın’nın, Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Bşk. Ayhan Tüzün’ün, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda Başkanı Abdurrahman Özkan’ın, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birlik Başkanı Bekir Kayan’ın, lakinsiz, fakatsız katılımı ile AKSARAY’IN GÜCÜ ARTIYOR.

Umarım bu GÜÇ BİRLİĞİNE karşı olacağını beyan edecek talihsiz bir görüş sahibi çıkmaz.
İlçelikte kurduğu, BİRLİKLE İL OLMAYI beceren Aksarayın, İl olunca BİRLİĞİ beceremeyen bir Aksaray’ı görmek yemin olsun bana acı veriyor. Nedenide alınması gereken hizmetin ve yatırımların daha fazla olmaması, az sayıda bir kısım insanların ortalığı karıştırmaya çalışmasının, neden olduğudur. Çünkü bu tipler birlikten KORKAR

Aklı, mantığı ve vicdanıyla Aksaray’a ve Halkına sevdalı olan hiçbir insanımız, liderlerin, cemaatların, tarikatların veya herhangi birilerinin kayığına binerek kavga çıkarmamalı. Gövdesinde hiç kimsenin ama hiç kimsenin kellesini taşıyarak hareket etmemelidir. Aksaray iki üç defa Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde Sancaklığını ve Vilayetliğini kaybetmenin acısını yeni yeni telafi etmektedir. Halkımız bu hızı kesmek isteyenlere fırsat ve yüz vermeyerek, hızı desteklemelidir.

Aksaray’ın il olmasından bu yana geçen 32 yıllık sürede az rastlanan birlik ve anlayışının, Vali Hamza Aydoğdu ve az sayıda, STK başkanları sayesinde ortaya çıktığı görülmektedir. Açık ve net ifade etmek gerekirse uzun ve boş lafı sevmeyen ve anında çözüm üreten ve netice alabilen Vali Hamza Aydoğdu’yu ve özellikle üç-beş STK başkanlarını yürekten kutluyorum. 

Şimdi beklenen siyasi iradenin başta Milletvekili İlknur İnceöz, Cengiz Aydoğdu ve Ramazan Kaşlı ’nın ve partilerinin İl Başkanlarının bu Hizmet Birliğini desteklemeleri gelmektedir. Hiç şüphe yok ki bu birlik en fazla siyasi iradeye faydalı olacak çünkü Vali Beyin çalışma ve başarısını iki üç kat artıracaktır. 

Birlik bir RUH meselesidir, Aksaray insanında bu ruh vardır, üç-beş hastalıklı ruhlara fırsat verilmemelidir. Birlik, akıl, ahlak, sevda ve hedefe varmanın gereğidir. Bazıları, Kin-Öfke-Nefret-Çekememezlik ve İntikam duygularından kurtulmalıdır. Bunların yerini; Sevgi-Saygı-Dostluk-İyilik ve affetme almalıdır.

Muhalefet partileri, Üniversite, ilimizde yatırım yapmış ve yapacak iş adamları, diğer bütün kurum ve kuruluşlar oluşacak birliği yürekten destekleyeceklerdir. Çünkü birlik seçimle değil; geçimle, mutlu ve güvenli yaşamayla, sevme ve saymayla ilgilenecektir. İnsanlarımızın birbirini anlamalarına yardımcı olmayı görev bilecektir. Asla siyasi hedefi olmamalıdır.

Bu görüşümü ifade ederken eteğimde, cebimde, beynimin arkasında saklı, gizli hiçbir şey yok. Hayatım boyunca da olmamıştır. Devletten, hükumetten, belediyeden, Üniversiteden vede Sivil Toplum Örgütlerinden ne bir ihale, ne tek kuruşluk menfaat talebim veya aile bireylerime iş-aş bulma sevdam yoktur. En az 60 yıllık Aksaray’daki siyasi kavgaların bitmeyişi, ekonomik alanda iş birliğinin zayıf olması beni böyle düşündürtmektedir.

Birlikte düşünmemenin yani karşı görüşü dinlememenin Aksaray’da yapılan yanlış olmamakla beraber hatalı olan işlerin bir kısmını sayalım. Başta 1979’da yaptırılan Aksaray İmar Planı, Organize Sanayi, Üniversite, Şeker Fabrikası ve Bölge Cezaevinin yer seçimleri hatalı, İl merkezinde yapılan bütün iş merkezlerinin plan ve projeleri hatalı. İşin fena tarafı da telafisi dahi mümkün değildir.  Dolaysıyla yeter artık ‘’Biz yaptık oldu’’  bütün dünyada ve hatta Konya, Kayseri gibi komşu ilerde çoktan yok edildi. Aksaray neden başarmasın.

Bazı dar kafa ve ufuksuz beyinlerden Aksaray kesinlikle kurtarılmalıdır. Karanlığın beş atlısı olarak nitelenen Kin-Öfke-Nefret-Çekememezlik ve Düşmanlıktan Aksaray ve Aksaray halkını kurtararak, Aydınlığın; beş atlısı olan Birlik-Beraberlik-Kardeşlik- Sevgi ve Saygıyı sağlamaktır.

Gaye; Devleti temsil eden Valinin önderliğinde, Hükümeti temsil eden siyasi iradeyle, Halkın 
Seçtiği Belediye başkanıyla, Üniversite Rektörüyle, Siyaseti temsil edenlerle, Sivil Toplum Örgüt Başkanlarıyla, Basın mensuplarıyla, İş adamıyla, sanatkârıyla, yazarlarıyla, herhangi bir konuda Aksaray’a hizmeti geçmişlerle ve Aksaray’ın yetiştirdiği üst düzey bürokrat ve siyasetçisiyle ilin ‘’Milli Hizmet Takımını’’ oluşturulmasını talep etmekten başka bir şey düşünmüyoruz.

Mesele Aksaray için; ‘’CİLİZ’’ akan çaylarını birleştirilerek coşkun akan ırmağa dönüştürülmesidir. Bu coşkun akan ırmağın sesini Ankara’nın Külliye başta olmak üzere her kurumuna duyurmaktır. Hücreler halinde çalışmalarla maalesef ciddi mesafe alınamadığı gibi dedikodunun üremesi de bitirilemiyor.
  
Her kurum ve kuruluşu temsil edenler, gerçekten inanarak Trenin gelmesini ve DIŞ HAVZALARDAN SUYUN getirilmesini istiyor. Elhak doğru;  öyleyse buyurun, partilerden, STK lardan, iş adamlarından, sanatkârından, yazarından, daha evvel bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük yapmış Aksaraylılardan oluşan 100 kişilik bir heyetle Ankara’ya çıkartma niçin yapılmasın? İşte olmasını istediğimiz budur. Bunun kime zararı var?

Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer’inde Aksaray’da doğmuş olan birlik fırsatını görüp samimiyetle değerlendirerek, bütün gücüyle desteklemesi kesinlikle tarihe geçmesini sağlayacaktır. Aynı partinin daha evvelki belediye başkanları, Aksaray’ın birlik olmasını kavrayamadıklarından şu an pişman olduklarını inancındayım.

Muhalefete gelince, kuru lafın dışında ellerinde hangi hizmetin nasıl yapılacağı konusunda hangi projeler var görmek ve dinlemek isteriz. Veya hangi hizmetin yanlış ve taraflı yapıldığının bilgisi değil BELGESİ varsa onuda görmek ve dinlemek isteriz. Gerçek dosyalı muhalefet her zaman faydalı olmuştur.
 HAYROLA, MUVAFFAK OLA, MUZAFFER OLA.YAZARLAR