Ömer KESKİN


FİRÂK-I BÜLBÜL

Aksaray haberleri, Salihler şehri gazetesi, Aksaray haber


Bülbül güle gönül verdi

Mâlum mu gül, acep sana?

Yârin aşkı, bütün derdi

Ağlar, inler, yana yana

Zülfüyârin vardır hâre

Gamzen açtı kalbe yâre

Odda yürek , pâre pâre

Kavuşsak da, rûhum kana

Aşktan oldum, ben âvâre

Haber saldım nazlı yâre

Cevap gelmez, kalp bîçare

Kastın mı var benim cana?

Nerelerde kalbim çalan?

Bulunmaz iz, ondan kalan

Yanar ciğer, garip nâlân

Vardır elbet, derin mânâ

Vuslât olmaz, şimdi lâkin

Ölüm haktır, zaten yakın

Olmaz, bitti deme sakın

Hâk'k lütfeyler son mizânaYAZARLAR