Saffet Çalışkan


ESNEK ÇALIŞMA VE SİGORTALILIK

Aksaray haberleri, Salihler şehri gazetesi, Aksaray haber


Sevgili okuyucularımız Ramazan Bayramı  yaklaştı.SGK emeklilerimizin bayram ikramiyelerini 6 ve 7 Mayıs günlerinde ödemiş bulunmakta.BU yıl bayram ikramiyeleri %10 artışla 1.100 TL olarak ödendi. BU hafta esnek çalışma, kısmi çalışma dan ve bunların eksik sürelerini nasıl değerlendirebileceklerin konuşacağız. Yine geneli ilgilendiren bazı soruları cevaplıyacağız.

Kanunla ilk defa getirilen uygulama ile; hizmet akdiyle çalışmakla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunun 12 ve 13 üncü maddelerine istinaden
kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içinde 30 günden az çalışanlar sigortalıların, ay içerisinde kısmi çalıştıkları toplam sürelerin, 7,5 saate bölünmesiyle çıkan sürenin sigortalıya hizmet olarak mal edilmesi imkanı getirilmiştir. Bu
kapsamda çalışanlar da genel sağlık sigortasına kapsamına alınacak ve ay içerisinde eksik kalan çalışma günlerinin genel sağlık sigortası primi açısından tamamlamaları zorunlulukları olacaktır. Daha açık ifadelerle, bu durumda olanlar ay içinde genel sağlık sigortasından
tam olarak yararlanacaklardır.

6111 sayılı Kanunla;

Kanunun yürürlük tarihinden sonraki kısmi süreleri çalışmalarda ay içinde çalışılmayan süreler (kısmi iş sözleşmelerinin devam ettiği süreler) için borçlanma hakkı getirilmiştir. Borçlanmada, genel sağlık sigortası primi ödenmişse bu prim ödenmeyecek ve borçlanılan süreler
de 4/a statüsünde sayılacaktır. Borçlanma için ilgililerin bulundukları yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik
merkezlerine başvurmaları gerekmektedir. Kısmi süreli çalışanlardan ay içerisinde eksik kalan günlerini isteğe bağlı olarak ödemeleri durumunda isteğe bağlı ödenen süreler hizmet akdi statüsünde yani 4/a kapsamında yani sigortalı sayılarak bunların 7.200 günden veya sigorta başlangıç ve yaş durumuna göre farklı sürelerde emekli olmaları imkanı getirilmiştir.


  Güncel ve geneli ilgilendiren şu soruları da cevaplayalım


  1-Bayram tatilinde işçinin çalıştırılması:?
   Bayram tatilinde çalışılması normalde toplu iş sözleşmesinde, bu yoksa iş sözleşmesinde kararlaştırılmış olması gerekir.Eğer bu yoksa
mutlaka işçinin onayı alınması gerekir. Bayram tatilinde çalışan işçiye ücret ödenmesi zorunludur, bu süreler için serbest zaman
uygulanmaz.

 2-İşçilerin kullanmadıkları yıllık izin süreleri.?
  İşçinin kullanmadığı yıllık izin süreleri bir sonraki yıla devreder.Bı izinlerin bir sınırı diğer bir ifadeyle kullanma süresi yoktur.İşçi işten ayrıldığında; kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücretleri, işten ayrıldığı tarihteki ücreti üzerinden ödenmesi gerekir.

  3-dul aylığı alan bir kişinin aylığı en az ne kadar olur.?
   Bilindiği gibi en düşük emekli aylığı 1.500.-TL dir. Ancak ölüm aylığında bu durum biraz farklı.Yani çalışmayan bir kişi eşinden dolayı en az bu tutatrın %75 ini albilecektir.Yine  dosyadan tek yetim aylık alıyorsa bu tutarın yarısını alabilecektir.Diğer bir ifadeytle en düşük dul ve yetim aylıkları aylık bağlama oranına göre olacaktır. Bİr eş iki yetim olması durumunda toplam ödenen  tutar en az 1.500.-TL  olacaktır. YAZARLAR