Saffet Çalışkan


EK 5 TARIM SİGORTALILIĞI NEDİR VE EMEKLİLİK ŞARTLARI

Aksaray haberleri, Salihler şehri gazetesi, Aksaray haber


Sevgili okuyucularımız   bilindiği üzere SGK prim borçlarının yapılandırılması hakkındaki kanuna göre en son bir ay daha uzatılmış olan baş vuru süresi de geçtiğimiz hafta cuma gecesi sona ermiş bulunmaktadır.Bu husus özellikle Bağ-Kur prim borcu olduğu için yaş ve diğer şartları taşıdığı halde emekli olamıyanlar için son derece önemliydi.Bu başvuruyu yapmış olanlar taahhütte bulundukları sürede borçlarını zamanıda ödemeleri gerekiyor. Bilindiği üzere bir takvim yılı içinde üç kez aksatılması halinde yapılandırma otomatik olarak bozulmuş olacaktır.Bu hususu hatırlatarak bu haftaki tarım sigortalılığı konumuza geçelim.
Bilindiği üzere; tarımda 2926 sayılı tarım Bağ-Kur u kapsamına girmemek kaydıyla,yani kendi toprağında veya kendi imkanlarıyla tarımla uğraşanlar dışında bu sahada süreksiz yani mevsimlik olarak geçici çalışanlar sigortalı sayılmaktadırlar. 

Bu konuda yapılan en önemli düzenleme 6111 Sayılı Kanunla 2925 tarım sigortalılığı kanunu bu tarihten itibaren mülga hale getirilmiş dolayısıyla, tarımda çalışanlar 01.03.2011 5510 Sayılı Kanun’un Ek 5 ‘inci maddesi kapsamında sigortalı sayılmışlardır.Bu tarihten önce tarımda süreksiz çalışanların sigortalılıkları ise 2925 Sayılı Kanun’a göre sağlanmaktaydı. Bu yazımızda 2925 kapsamında 15 gün üzerinden prim ödeyenlerin emekli olma şartlarını da ele alacağız. 2925 tarım ssk kapsamında girişi olan kadın ve erkekler diğer sigortalılara göre daha erken emekli olma hakkına sahiplerdir. Bu kapsamda emeklilik şartları ilk işe giriş tarihine göre ve yaş durumlarına göre  farklılık gösterebilmektedir.

SSK  TARIM SİGORTASI yani 2925  sayılı kanun nedir ?

01.03.2011 tarihinden önce uygulamada olan ve tarımda süreksiz yani gündelikçi, mevsimlik v.s. çalışanların tabi olduğu, 15 gün üzerinden prim ödemesi yapılan ve hizmetlerin ssk kapsamında sayıldığı sigorta koludur. yukarıda da arz ettiğimiz gibi, 2925 sayılı kanun 01 Mart 2011 tarihi itibariyle yerini Ek 5 tarım sigortasına bırakmıştır.

SSK TARIM  SİGORTASI 2925 nasıl yapılır ?

Tarım ssk  2925 uygulaması yani 15 gün üzerinden prim ödemesi yapılan bu sigorta kolu 2011 yılında  artık kaldırıldığı için bu  kapsamda çalışanlar, SSK İL veya Merkez müdürlüklerinden alacakları ilgili evraklar ıalarak gerekli yerlerden onaylatarak  ek 5 tarım sigortası kapsamında 15 gün değil 30 gün üzerinden ama SSK kapsamında tescillerini yaptırarak prim ödemelerini yapabilirler.

2925 tarım sigortası iptali nasıl yapılır ?

  Şartlarınız değiştiğinde veye emekliliği hak ettiğinizde,Tarım sigortanızı her zaman dilekçe ile başvuru yaparak iptal ettirme hakkına sahipsiniz. Tarım sigortası dosyanızın bulunduğu SGK’ya aşağıda örneği verilen 2925 tarım sigortası iptal dilekçesi örneği ile başvurarak iptal ettirebilirsiniz.

Kurumunuzda ………………….. T.C. numarası ile 2925 tarım sigortası
ödemekteyim. Tarım sigortalılığımın …/…../……. tarihi itibariyle
kapatılmasını arz ederim.

Tarım sigortası kaç yılda emekli olur ?

Tarım sigortası yani 2925 tarım SSK da gereken prim gün sayısı 3600 gündür. Bu süre 10 yıllık hizmete tekabül eder. Buna ilave olarak 15 yıllık sigortalılık süresi şartının da sağlanması gerekmektedir. Tek başına 3600 gün prim yeterli olmamaktadır. Ayrıca sigorta başlangıç tarihine göre emeklilik yaşı da değişiklik göstermektedir.Bir kaç örnek verelim 08.09.1986 dan öncesinde yaş şartı olmamakla birlikte bu tarihten sonra kademeli bir yaş şartı da gelmektedir.Örnek verecek olursak: 08.09.1986 dan 23.05.1989 arası sigorta başlangıcı olan 44 yaşı,24.05.1992 ile 23.02.1996 arasında sigorta başlangıcı olan 53 yaşı doldurması 24.02.1999 ile 08.09.1999 tarihleri arasında sigorta başlangıcı olanlar 58 yaşında bu tarihten sonrakilerde 15 yıllık sigortalılık süresinde 10 yıl  prim ödemiş olmaları kaydıyla artık 60
yaşında emekli olabileceklerdir.2925 tarım sigortası emeklilik konusunda bu kadar bilgi nin yeterli olduğunu düşünüyorum,daha detaylı bilgi için SGK il veye merkez müdürlüklerine baş vurabilir veya Aksaray daki  Toprak otelin yanındaki Emeklilik ofisimizden de ( irtibat tl 0 532 541 02 70) detaylı bilgi alabilirsiniz.
4500 günden emeklilik 2925 Tarım SSK Şartları nelerdir  biraz de bundan bahsederek bu haftaki konumuzu tamamlamak istiyoruz.Eğer tarım ssk kapsamında giriş varsa ve kesintisiz devam ederek bu kapsamda 4500 prim gününü tamamladıysanız yukarıda sayılan şartlarla emeklilik hakkınız olur. Ancak giriş var ve sonrasında devam etmediyseniz ve ilk işe giriş tarihiniz de 08.09.1999 ile  5510 sayılı kanunun yürürlük tarihi olan 01.05.2008 tarihi arasında ise ssk 4500 günden emekli olma hakkı elde edersiniz.
Gelecek hafta bir başka konuda buluşmak üzere kalın sağlıcakla kalın,Hepinize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum efendim.


YAZARLAR