Mustafa AVCI


Cehennemden Azat

Aksaray salihler şehri Haberleri / Aksaray salihler şehri gazetesi


 

Evveli Rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden azat olan Ramazanı şerifin sonuna, yani cehennemden azat bölümüne geldik hamdolsun.

Geçtiğiz akşam teravih namazından sonra hoca efendi kısa bir sohbet etti. Ve büyük iştahla dinledik

Rabbül Alemin dört kişi hariç tüm Müslümanları bugünlerin yüzü suyu hürmetine affedecek ve cennetine koyacaktır dedi ve o dört kişiyi saydı

1.Annesine babasına asi gelen evladı

2.Sürekli içki içen kişiyi

3 Sılayı Rahimi ziyareti terk eden kişiyi

4 Üç günden fazla Müslüman kardeşine küsen kişiyi.

Bu kötü ahlakı olan insanlara Rabbim hidayet nasip etsin

Müslüman kardeşini sevmek ve onunla selamlaşmak kadar iyi bir haslet yok.

Ne demiş Allah dostları;

İnanmak İman etmek nasıl cennete girebilmenin, vazgeçilmez şartı ise, Müslümanları sevmek ve onlarla selamlaşmak ta tam ve kâmil bir imana sahip olabilmenin vazgeçilmez şartıdır.

Allah dostları zaten burada noktayı koymuşlar

İnsanları severken kayıtsız ve şartsız sevmemiz gerekir. Sevginin başı selamlaşmak ve insanları sevebilmek.

İşime yarayanı seveyim, İşime yaramayana küseyim, selamı sabahı keseyim.

Menfaatime geleni seveyim ve ona selam vereyim. Menfaatime gelmeyene arkamı döneyim, selamı sabahı keseyim. Yok böyle bir şey.

Müslüman, kendisiyle aynı imanı paylaşan herkesi, ırkına, rengine, yurduna ve diline bakmaksızın sevecek, onlara karşı muhabbet ve sorumluluk duyacaktır. Çünkü imana sınır, yine imanın kendisiyle çizilebilir.

Müslümanların tasa ve kıvançlarını paylaşma, dertlerini dert edinme seviyesinde sevgi ve ilgiye lâyık bulmanın tabii sonucu onlarla hem hal olmak ve onları sevmektir.

Selâm, Müslümanlar arasında oluşacak sıcak ilgi ve alâkanın mukaddimesidir. Müslümanlar selâm ile tanışır, bilişir ve sevişirler. Onları aynı inanç çizgisinde birleştiren, bir anda kalbî duygularla birbirlerine bağlı olduklarını hissettiren sihirli kelime selâmdır.

Peygamber Efendimiz (SAV), sadece tespit ve teşhis ile kalmaz, mutlaka tedavi yollarını da Müslümanlara gösterirdi. Bu Hadis-i şerifte de onun böyle bir uygulamasını görmekteyiz. Müslümanlar arası ilişkilerin sevgi düzeyine çıkarılabilmesi için nereden başlanması gerektiğini, "Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi, aranızda selâmı yayınız!"sözleriyle ortaya koymuş bulunmaktadır. Artık sonuç belli, vasıta belli, o vasıtayı elde edebilmek için gereken sermaye (sevgi) belli, o sermayeye ulaşmak için atılacak ilk adım da bellidir. Ötesi Müslümanlara kalmıştır.YAZARLAR