Saffet Çalışkan


BAĞ-KUR SİGORTALILARIMIZ İLE İLGİLİ SORU - CEVAPLAR

Aksaray haberleri, Salihler şehri gazetesi, Aksaray haber


Sevgili okuyucularımız sosyal güvenlik ile ilgili borçların yapılandırılması hususunda başvuru tarihinde son haftaya girmiş bulunmaktayız. Gerek iş verenlerimizin sigorta prim borçları idari para cezaları gerekse Bağ- Kur sigortalılarımızın ödiyemedikleri için dondurulan prim borçları yapılandırılabilmesi için başvuru tarihi 30 Eylül akşamı bitmiş olacaktır.
SEVGİLİ OKUYUCULARIMIZ  BU HATIRLATMADAN SONRA:BU HAFTA SİZLERE, 4/b(Mülga Bağ kur) SİGORTALILARI İLE İLGİLİ GFENELİ İLGİLENDİREN  DOKUZ SORUYU CEVAPLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ...
   Bu tür geneli ilgilendiren soruları cevaplamakla bazı konuların daha kısa yoldan anlatılabileceğini düşünüyorum.
1-Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar nelerdir?
Yaşlılık aylığı bağlanması ve yaşlılık toptan ödemesi yapılmasıdır.
2-Yaşlılık aylığına hak kazanmak için hangi şartları yerine getirmek gerekmektedir?
5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları 1479 ve 2926 sayılı kanun hükümlerine göre belirlenmektedir. 1479 sayılı Kanuna tabi malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödeyenlerin, bu sigorta kollarından aylığa hak kazanıp kazanmadıklarının tespitinde; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, sigortalılığa esas faaliyetine son verip vermeyeceğini beyan ettikten sonra, Kurumumuzdan yazılı istekte bulunması gerekmektedir.
Ayrıca, 4/1-(b) sigortalılarının yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için yazılı istekte bulunduğu tarih itibariyle kendi sigortalılığı nedeni ile genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin borcunun olmaması gerekmektedir.
3-Yaşlılık aylığı ne zaman başlar?
Sigortalıların aylığa hak kazanma şartlarını yerine getirmeleri halinde aylıkları, yazılı istek tarihini takip eden aybaşından itibaren başlamaktadır.
4-Hem SSK hem Bağ-Kur kapsamında hizmetlerim var. Tarafıma Hangi statüden aylık bağlanır?
01 Ekim 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar çalışma hayatı boyunca en fazla hizmetinin bulunduğu statüden emekli olacaktır. Bu tarihten önce sigortalı olanlar ise son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla statüden, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu statüden bağlanır.
5-5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı oldum ve 4 (b) kapsamında yaşlılık aylığı alıyorum. 4(a),(b),(c) ye tabi olarak çalışmaya başlamam halinde aylığım kesilir mi?
İlk defa 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı olan ve tarafına 4(b) kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan sigortalı 4(a) kapsamında çalışır ise aylığı kesilmez ve prime esas kazançları üzerinden sosyal güvenlik destek primi kesilir. Yaşlılık aylığı almaktayken 4 (b) kapsamında sigortalı olanların 1/3/2016 tarihinden itibaren tercihlerine göre aylıkları kesilir ve hakkında tüm sigorta kolları uygulanır ya da aylıkları kesilmez ve sigortalı sayılmazlar. 4(c) kapsamında çalışılması durumunda 5335 sayılı Kanun gereği aylığı kesilir ve hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.
6-Emekliyim tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başladım. İşten ayrıldığımda emekli aylığım tekrar nasıl bağlanır? Tekrar hesap edilir mi?
Yeni aylık, eski aylığın kesildiği tarihten sonra aylıklara yapılacak artışlar uygulanarak yeni aylık başlangıç tarihi itibarıyla bulunan tutarı ile emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylığın toplamından oluşur.
7-Aylık artış oranları nasıl belirlenir?
Kurumumuzca bağlanan aylıklar, her yılın Ocak ve Temmuz tarihlerinden geçerli olmak üzere bir önceki altı aylık döneme ait TÜFE oranı kadar artırılır.
8-Yaşlılık toptan ödemesi ne demektir?
5510 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre yaşlılık toptan ödemesi, 4 (a) ve (b) kapsamında sigortalı olanlardan, Çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan, Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yaş şartını (kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş) doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılara yapılır.
9-Yaşlılık toptan ödemesi nasıl hesaplanır?
Toptan ödemeye esas hizmet sürelerinin Kanunun yürürlük tarihinden önce (2008/Ekim (hariç)) olması halinde, Kanunun geçici 5 inci maddesi gereğince, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla hesaplanarak, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile toptan ödemenin yapılmasına ilişkin yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için her yılın güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarı, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (2008/Ekim (dahil)) sonraki süreler için primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek tespit edilen tutarı, toptan ödeme olarak ödenmektedir.
  Aksaray toprak otel in yanın daki Emeklilik  Ofisimizde  soru ve sosyal güvenlik ile ilgili sorunlarıza cevap verilmeye devam edilmektedir.Gelecek hafta  konuda görüşmek üzere hoşça kalın.Bir süre kalacağımız Reyhan bağımızdan hepinize sağlıklı  günler diliyorum efendim.YAZARLAR