Mustafa Fırat Gül


AKSARAY MAHALLELERİ

Aksaray haberleri, Salihler şehri gazetesi, Aksaray haber


Aksaray’ın dünden bugüne mahallelerini maalesef eksik biliyoruz. Anadolu Selçuklular Devrinden önceki dönemde (özellikle şehrin hâkimi olan Bizans ve Abbasi Aksaray’ı hakkında) bilgimiz bulunmuyor. Rum (Bizans) ve Arap (Abbasi) arasındaki mücadele sırasında harap olan şehri yeniden imar ve ihya eden Anadolu Selçukluları Devrinde’ki Aksaray hakkında ise bilgimiz sınırlıdır. Çünkü dönemle alakalı belge-bilgi çok azdır. Mahalle yönünden mezkûr döneme baktığımızda “Anadolu Selçukluları Devrinde Aksaray” ismiyle doktora tezi hazırlayan Nevzat Topal’ın eserine müracaat ediyoruz: “Selçuklu döneminde şehrin hangi mahallelerden oluştuğunu tespit etmek için elimizde yeterli bilgi yoktur” demektedir. Ama eserin Ek:1’deki tablosunda muhtemel mahalle isimleri zikredilir. Yine aynı eserde Aksaray’ın Selçuklu Devri’ndeki nüfusunun 6.000 olabileceği belirtilmektedir.

SELÇUKLU VE OSMANLI (16. Yüzyıl) DÖNEMİ MAHALLELER

Selçuklu Devrinde Olması Muhtemel Mahalleler

1476 Tarihinde Mahalleler

1501 Tarihinde Mahalleler

1530 Tarihinde Mahalleler

 

Kerim Hasan M.

Hacı Hasan M.

Hacı Hasan M.

 

 

Teşviş M.

Teşviş M.

 

Paşacık M.

Paşacık M.

Paşacık M.

Minare M.

Minare M.

Minarecik M.

Minarecik M.

 

 

Şeyh Ali-yi Gaznevî M.

Şeyh Ali-yi Gaznevî M.

 

Mevlana Yakup Zâde M.

Mevlâna Yakup M.

Mevlâna Yakup M.

 

 

Kızılca M.

Kızılca M.

 

Emirze Beyi M.

Emirgâzi Beğ M.

Emirze M.

Taşpazar M.

 

Taşpazar M.

Taş-bazarı M.

 

 

Cami M.

Cami M.

Debbağ M.

Debbağ M.

Pir Hacı ve Tabagat M.

Debbağ M.

 

 

Hacı Celal M.

Hacı Celal M.

 

 

Şamlı M.

Şamlu M.

Çardiğin M.

 

Çardiğin M.

Çar-düğün M.

 

 

Çukur M

Çukur M

Giçi Kapı M.

Giçi Kapı M.

Kiçi Kapu M.

Kiçi Kapu M.

 

Hatıp M.

Hatiboğlu M.

Hatib M.

 

 

Kavak M.

Kaval M.

 

 

Kuru Pelid M.

Kuru Pelid/Nuri Pelid M.

Darü’ş-şifa M.

 

Darü’ş-şifa M.

Bimarhane M.

 

 

Sofular M.

Sofular M.

Bölücek(Nam-ı diğer Göktaş M.)

 

Bölücek (Nam-ı diğer Göktaş M.)

Bölücek M.

 

 

Tirpazar M.

Mir-bazar/Tiz-Bâzâr M.

 

 

Zincirli M.

Zincirlü M.

Boyacı Ali M.

Boyacı Ali M.

Boyacı Ali M.

Boyacı Ali M.

 

 

Deveciler M.

Deveciyân M.

Meydan M.

 

Meydan M.

Meydan M.

 

Çeşme M.

İsa Fakih ve Sebil M.

İsa Fakih M.

 

Sebil/Senil M.

 

 

Hacı Rüknü’d-din M.

Hacı Rüknü’d-din M.

Bab-ı Konya M.

 

Mehmed Çelebi M.

Bâb-ı Konya M.

 

Emir Fakı M.

Emir Fakih M.

Çuşlu M.

 

 

Muhsin Çelebi M.

Derzi Hasan M.

 

 

 

Eski Ahur M.

 

 

Ases M.

Hasan Çelebi M.

 

 

Hayyat Hasan M

İbrahim Hoca M.

 

 

Pir Veli M.

Şeyh Efendim M.

 

 

Çavuşlar M.

Veled-i Hatib M.

 

 

 

Veled-i İsa M.

 

 

 

 

YAZARLAR