Saffet Çalışkan


5510 SAYILI KANUNA GÖRE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK

Aksaray haberleri, Salihler şehri gazetesi, Aksaray haber


Sevgili okuyucularımız, bu hafta  01.10.2008 tarihinden sonraki  5510 sayılı kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılık üzerinde duracağız. Ancak, 7326 sayılı kanun kapsamındaki sosyal güvenlik prim borçları nın yapılandırılması ile ilgili bir hatırlatmayı da yapmak istiyorum. 31.08.2021 tarihi itibariyle; Eğer sürede bir uzatma yapılmazsa 15 gün sonra başvuru süresi sona erecektir.Bu nedenle özellikle Bağ-Kur borcu nedeniyle emekli olamayan sigortalılarımız bu süreyi iyi değerlendirmelerinde fayda var. Üstelik SGK bu sigortalılarımız için üç kamu bankası ile kredi alabilmeleri konusunda protokol da imzalamıştır.Dolayısıyla bu durumdaki sigortalılarımız ile prim borcu olan idari para cezası bulunan işverenlerimizin 15 günlük süre içerisinde müracaatlarını yapmalarında fayda var.  

Gelelim bu haftaki konumuza  

5510 S. KANUNA GÖRE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLK DEFA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLANLAR (5510 s. kanuna göre)

Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir?

Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;
5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan, Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar, Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar, 18 yaşını dolduranlar.
Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.

Nereye ve nasıl başvurulur?

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine  veya E-DEVLET üzerinden de talepte başvuralabilir . Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olacaktır. 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesi uyarınca isteğe bağlı
iştirakçilik başvuruları, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA adresine yapılacaktır.

İsteğe bağlı sigortanın başlangıcı ne zamandır?

İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar.

İsteğe bağlı sigortalılar ne kadar prim öder?

İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartıyla, sigortalı tarafından beyan edilen günlük kazanç tutarına göre belirlenmektedir.Ödenmesi gereken aylık prim tutarı, sigortalılarca bildirilen prime esas günlük kazanç tutarının 30 katının % 32'sidir. Bunun % 20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12'si ise genel sağlık sigortası primidir. Buna göre 2021 yılı için; prime esas günlük kazanç alt sınırından kazanç beyanında bulunan bir isteğe bağlı sigortalının ödemesi gereken aylık prim tutarı 1.144,80 TL’dir. İsteğe bağlı sigortalılığın devamında, belli süre prim ödememe halinde sigortalılığın sona ermesi uygulaması kaldırılmıştır. Ancak, ait olduğu ayın primini en geç 12 ay içinde ödemeyen sigortalının o aya ait prim borcunu ödeme imkânı ortadan kalkmakta ve prim borcu ödenmeyen ilgili ay için sigortalılara hizmet verilememektedir.

 İsteğe bağlı sigorta nasıl sona erer?

İsteğe bağlı sigortalılık; İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden, Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden, Ölen sigortalının ölüm tarihinden, itibaren sona erer

İsteğe bağlılık süresinin değerlendirilmesi

01/10/2008 tarihinden itibaren ilk defa isteğe bağlı sigortalı olanlar ile 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi isteğe bağlı sigorta primi ödeyen sigortalıların 01/10/2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir.
 Gelecek hafta yeni bir konuda buluşmak üzere hoşça kalın efendim.Habip Ali
14.08.2021 17:26:34
Tebrikler müdürüm, insanlara faydalı olduğunuz için.

YAZARLAR